Listopad 2008

Testování minerálů, čištění

24. listopadu 2008 v 22:52 | zdroj: http://lenka.osoba.cz/lecba-kameny |  Kameny

Testování minerálů

Vhodnost minerálu přetestujeme pomocí kyvadla, mentálně, když ho držíme v dlani, svalovým testem nebo intuicí. Je možné také použít automatickou kresbu. Zaměřujeme se hlavně na to, zda-li jsou kameny vhodné pro určitou čakru, na dané energetické bloky a jestli kámen pomáhá nastolit soulad čaker a aury.

Pokud si nejsme jisti, jaký kámen použít, jako jednoduchou pomůcku využijeme toto pravidlo: čím průsvitnější a průhlednější minerál, tím má vyšší energii, vyšší harmonii, je vhodný na vyšší čakry, jemnější energie a je možno ho užívat ve všech čakrách.
Neprůhledné a neprůsvitné minerály jsou vhodné pro nižší čakry, přízemnější energie, energie bližších k vibraci hmoty.
Dříve se používaly směsi z drcených minerálů do jídla, vody, léků i do ran. Dnes máme i jemnější metody a dokážeme přijímat energii z krystalů a minerálů mentálně do našeho aurického těla, které ji přijímá rychleji, jemněji a na více hladinách, než tělo fyzické, které navíc reaguje mnohem rychleji na léčbu.

Programování a nabíjení

Kameny a minerály programujeme vizualizací nebo modlitbou. Oboje je spojeno s naším vnitřním Já a záleží jen na naší představě, k čemu všemu je naprogramujeme. Nabíjení může probíhat slunečními paprsky, mentálně nebo vizuálně.

Jak pracovat s minerály

Nejdříve je potřeba kameny očistit. Nejenom mechanicky, ale i energeticky. Očištěním kamene očistíme nejen prostor a samotný kámen, ale především sami sebe.
Všechny kameny se nečistí a nenabíjí stejně, ale různě podle jejich složení a struktury.
Můžete je čistit těmito způsoby:
VODOU: pramenitou, mořskou nebo minerální, nejvhodnější je voda tekoucí, ne stojatá či zakalená. Tekoucí voda odplavuje nahromaděné energie a pročisťuje. Používáme podle druhu kamene a aplikujeme po dobu od několika vteřin po několik dní.
SLUNCEM: dobíjíme a čistíme podle citlivosti kamene
ZEMÍ: zakopeme na čistém místě do pěkné půdy a necháme čistit podle individuálního druhu kamene. Po vykopání propláchneme a necháme na slunci nabít.
SOLÍ: položíme na misku se solí nebo je do ní úplně zahrabeme. Po vytažení opláchneme a opět necháme nabít na slunci.
MINERÁLY: běžně se používá skleněná miska naplněná čistými krystaly (křišťál, ametyst, citrín, hematit apod.) na kterou kámen položíme a necháme několik dní čisti. Podle typu kamene volíme individuálně délku čištění a vhodný čistící druh minerálu. Ne všechny minerály se navzájem snáší. Miska hematitu má všeobecně čistící vlastnosti pro většinu minerálů. Hematit jako takový je samočisticí.
VIZUELNĚ: uvolníme se, zklidníme své myšlenky a představujeme si, že kámen, který držíme v ruce obaluje bílé čisté světlo lásky, která vyčistí negativní energii z kamene a posílí jeho pozitivní vibrace.
BYLINKAMI: kámen zabalíme do vonných čerstvých bylin, které nám pocitově dělají dobře a necháme na slunci byliny zaschnout kolem kamene. Takto vyčištěné minerály mají zvlášť silné léčivé účinky.
MODLITBOU: modlitba je projevem vašeho vnitřního já a neměla by být ničím omezována.
ZVUKEM: zvoňte nad kamenem zvonkem, činely, tibetskou miskou. Vysoké vibrace a vysoké tóny zvyšují vibraci kamene a znemožňují zde tedy udržení nižších vibrací.
VYKUŘOVÁNÍM: užijeme vonné tyčinky, zapálené byliny, kadidlo, vonné dřevo apod.


Minerály a lidské jemnohmotné tělo

Minerály se používají při léčbě jemnohmotných těl a čaker (viz.aura a čakry). Každý nalezený minerál se rozděluje podle tvrdosti, chemického složení a krystalické struktury, ale pro léčbu je zapotřebí něco víc. Jsou to jeho harmonické vlastnosti a intenzita zabarvení. Čím je jemnější zbarvení, tím jsou jemnější energie vyzařování a při vyšší sytosti jsou naopak energie hrubší zasahující více do hmoty. Každá barva má 7 základních aspektů: oživuje, povzbuzuje, léčí, objasňuje, inspiruje, informuje a naplňuje. Každý z aspektů má 7 barevných odstínů, které odpovídají barvě duhy i čakrám a postupují v tomto pořadí- červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová. Čakry jsou energetická centra v těle.

Minerály v našem životě

Každý minerál má jiné vlnění a vibrační rozsah a proto má také jiné léčebné a harmonizační účinky. Vše je propojeno se vším a tedy i kameny jsou nedílnou součástí vývoje člověka. Ať je již vnímáme jako dekoraci či šperk nebo materiál vhodný pro stavbu domu, chrámu či kostela, tak i pro zábavu a potřeby technického světa. Uvědomujete si, že bez minerálů by nefungovala televize, mobil ani auto? Vše, kam se dnes podíváte a na co z technického hlediska pomyslíte obsahuje minerály v různých podobách. Od mikročipů v počítači až po paměťové karty do bankomatu. Bereme to jako samozřejmou věc. Bez minerálů by trpělo i naše zdraví a ani jídlo by nám nechutnalo.

Něco k historii minerálů

Léčení kameny a minerály se datuje do období starého Egypta, antiky i středověku. Jsou dochovány fragmenty léčby drahými kameny i u indiánských kmenů. Kameny mají nejen léčivou, ale i magickou moc. Májové vkládali mrtvým do úst oblázek jadeitu. Ve starém Egyptě a Mezopotámii to byl tyrkys a amazonit, který byl ceněn více, než zlato. Tyto kameny se doprovázeli i k poslední cestu faraónů na onen svět a proto se nacházely v jejich hrobkách. Celá křesťanská historie je i historií drahých kamenů. Biskupové mají prsteny s velkým ametystem, symbolizující duchovní čistotu. Kardinálové naopak se safírem, kamenem víry, čistoty srdce a moudrosti. Alchymisté věřili, že kámen má tělo, duši, maso i krev, oheň i vodu a vše je propojeno v jednotě a harmonii.
Kameny i minerály mají svůj rytmus života. Tak jako jiné živé bytosti-zrod, život i smrt. Pouze z našeho pohledu se nám zdá, že se nemění. My jsme však oproti kamenu pouze "jepice", které mžiknutím oka přestanou existovat.
Dnes víme, že kameny žijí svým rytmem života, ale pouze nezachytitelným našimi běžnými smysly. Citliví lidé, vnímající vibrace, velmi dobře vycítí jejich silnou energii. Pomalu se učíme to, co jsme již dávno znali a uměli, tj. spolupráce s přírodou a přírodními zákony.


zdroj: http://lenka.osoba.cz/lecba-kameny

Kameny na harmonizaci čaker

24. listopadu 2008 v 22:42 | zdroj: http://lenka.osoba.cz/cakry

Kameny na harmonizaci čaker

Energie krystalů, jejich "povahové" a barevné sounáležitosti s čakrami člověka harmonizují a uvolňují disharmonie a poruchy funkce čaker. Čakry jsou energetická centra a je možné si je představit jako barevné vířivé prstence. Přikládáním léčivých krystalů lze zharmonizovat jednotlivé čakry. Účinky drahokamů na lidskou duši a psychiku jsou prokazatelné, stejně jako jsou prokazatelné účinky barev.
Některé krystaly se pro své schopnosti velmi osvědčují při meditacích.Následným uvolněním těla, mysli i ducha je organismu umožněno čerpání léčebných sil, nebo chcete-li energie krystalů, probuzení a koncentrace duševní síly dřímající v každém člověku a tím spuštění jeho samo-léčebných procesů.

Kameny pro harmonizaci 1. čakry

Červený jaspis: Červený jaspis spojuje s elementární silou a trpělivou láskou Matky Země. Učí nesobeckosti a skromnosti. Pročišťuje a transformuje fyzické tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí v přirozeném běhu života.
Granát: Dává životní sílu, sílu vůle a sebedůvěru. Povzbuzuje sexualitu a pomáhá ji přetransformovat na vyšší sílu. Na tělesné úrovni pomáhá při onemocnění pohlavních orgánů a posiluje krevní oběh.
Červený korál: Dodává vitální energii a sílu. Podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a zároveň pružnost, která pomáhá zůstat v proudu životních událostí vnitřně pevný.
Rubín: Zprostředkovává kreativní energii vedoucí k očištění a proměně. Vytváří harmonické spoje mezi tělesnou a duševní láskou, mezi sexualitou a duchovnem, což přináší nové zážitky.

Kameny pro harmonizaci 2. čakry

Karneol: Spojuje s krásou a s tvořivou silou Země. Pomáhá prožívat každý okamžik a posiluje koncentraci. Oživuje schopnost tvořivě se projevovat.
Měsíční kámen: Otvírá vlastní vnitřní citové bohatství. Pomáhá přijmout citlivou, vnímavou a snivou stránkou vlastní podstaty a integrovat do osobnosti. Zbavuje strachu z pocitů a působí harmonicky na citovou rovnováhu. V tělesné rovině podporuje čištění mízního systému a u žen vyváženost hormonálních procesů.

Kameny pro harmonizaci 3. čakry

Tygří oko: Ochraňuje před negací a pomáhá harmonizovat zdravé sebevědomí.
Jantar: Zprostředkovává vhled jak se v životě realizovat. Propůjčuje také "šťastnou ruku" pro podnikání. V tělesné rovině očišťuje organismus, vyrovnává trávicí a hormonální systém a čistí a posiluje játra.
Topas: Zlatožlutý topas pomáhá naplňovat léčivou silou. Prohlubuje uvědomění, bdělost a jasnost, radost a živost. Posiluje a stimuluje celé tělo a podporuje tělesné i duševní trávení.
Citrín: Pomáhá navozovat vnitřní pohodu, teplo a živost, jistotu a naději. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost a podporuje tě při uskutečňování tvých cílů. V tělesné oblasti podporuje vylučování jedovatých látek a pomáhá při zažívacích potížích a cukrovce. Oživuje krev a nervovou činnost.

Kameny pro harmonizaci 4. čakry

Růženín: Podporuje jemnost, něhu a lásku. Obklopuje duši láskyplnými vibracemi, které léčí všechny rány srdce. Tvá duše se může stále více lásce otevírat a více lásku dávat. Růženín učí sebe sama přijímat a milovat, pomáhá otvírat srdce projevům lásky.
Turmalín: Růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příliš zúžených pocitových struktur, otvírá a rozšiřuje ti srdce. Otvírá tvé vědomí radosti plynoucí z lásky. Spojuje tě se ženským projevem božské lásky, který je vyjádřen v kráse stvoření, přirozené veselosti, tanci a hře. Tak spojuje různé výrazové formy světské i božské lásky. Obzvlášť vhodné pro čakru srdce jsou i růžové turmalíny se zeleným okrajem, které se často prodávají nařezané na plátky. Zde jsou kvality růžovo-červeného turmalínu v léčivých harmonizujících vibracích zelené.
Kunzit: Pomáhá růstu nesobecké a bezpodmínečné lásce. Podporuje přímočarost a přivádí stále znovu na cestu lásky.
Smaragd: Smaragd je kámen všeobjímající lásky, protože posiluje a prohlubuje lásku na všech úrovních. Ukazuje oblasti, kde tomu tak ještě není. Regeneruje, omlazuje, osvěžuje a uklidňuje.
Nefrit: měkké, zelené světlo nefritu přináší mír harmonii, moudrost srdce, spravedlnost a skromnost. Nefrit uvolňuje a uklidňuje srdce, nechává odhalit a prožít krásu všeho stvořeného a podporuje úctu a lásku ke Stvoření.

Kameny pro harmonizaci 5. čakry

Akvamarín: Podporuje komunikaci s vnitřním já. Jeho vibrace dodávají čistotu, svobodu a šířku, takže se otvírá vizionářským schopnostem a intuitivnímu porozumění a pomáhá ho svobodně a tvořivě vyjadřovat.
Tyrkys: Pomáhá vyjadřovat duchovní ideje a poznatky a integrovat je do života na Zemi. Přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.
Chalcedon: Bělomodrý chalcedon působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující a vyrovnávací účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otvírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebe-výrazu slovem i písmem.

Kameny pro harmonizaci 6. čakry

Lapis lazuli: Zprostředkovává duši zážitek bezpečí v kosmu a otvírají věčnému životu. Vede tvého ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a dopomáhá mu k poznání vyšších souvislostí. Podporováním intuice a vnitřního vidění nechává poznat skrytý smysl věcí a síly za nimi působící. Navíc ti dává hlubokou radost ze zázraku života a vesmíru.
Sodalit: Tmavě modrý sodalit zjasňuje rozum a podporuje koncentraci a soustředění. Dodává mírnost a posiluje nervy.

Kameny pro harmonizaci 7. čakry

Ametyst: Ametyst dává "živý klid", ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, a budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Pomáhá propojit obě hemisféry a tiší prudké bolesti. Vede ducha k věčnosti, podporuje meditaci a inspiraci.
Křišťál: Je to kámen očisty. Vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo duchu i duši a podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády, ochraňuje a dává novou energii.zdroj: http://lenka.osoba.cz/cakry


Loreena McKennitt-A Midwinter Night's Dream

14. listopadu 2008 v 18:13 Hudební videa

Zimní album od Loreeny McKennittCesta Irskem

14. listopadu 2008 v 17:59 Irsko - videaDivoké keltské dudy

9. listopadu 2008 v 11:13 Irsko - videa

Úžasná muzika pro rozveselení :)Žena...něžná

6. listopadu 2008 v 20:29 Síla ženy, radost býti ženou

Projevte a vnímejte v sobě ženu...radujte se, spontánně tančete, zpívejte, nechte plynout své pocity...Pro inspiraci a naladění se na ženskou energii jsou tu pro vás tato krásná videa...


She Mov'd Thro' The Fair


Raise me up


Wealthy Widow


Beyond the Sea


One World